Công viên Giải trí Kittyd & Minnied thông báo tạm ngừng hoạt động trong hai ngày
Quốc tang Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, cụ thể như sau:

  • Thời gian tạm ngừng hoạt động: ngày 20 và 21/03/2018
  • Thời gian hoạt động trở lại bình thường: ngày 22/03/2018

Trân trọng thông báo./.

Category : New
Loading...