Kể từ ngày 22/12/2018 đến 28/12/2018, sau 16h30 giá vé vào cổng Công viên chỉ 10.000đ.
Hoặc
Quý khách gửi xe tại bãi xe của Công viên sẽ được:
– Giảm 60% vé trọn gói từ 08h00 – 21h00 từ ngày 22/12/2018 đến 28/12/2018
– Giảm 60% vé vào cổng từ 08h00 – 16h30 từ ngày 22/12/2018 đến 28/12/2018
– Miễn phí vé vào cổng sau 16h30 từ ngày 22/12/2018 đến 28/12/2018

Bảng giá vé giữ xe tại công viên:
1. Xe đạp và xe đạp điện: Giá giữ xe 5.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng là 01 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí là 01 vé

2. Xe gắn máy: Giá giữ xe 10.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 02 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 02 vé

3. Xe Ôtô 4-5 chỗ: Giá giữ xe 40.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 05 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 05 vé

4. Xe Ôtô 8-9 chỗ: Giá giữ xe 60.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 09 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 09 vé

5. Xe Ôtô 16 chỗ: Giá giữ xe 80.000đ

Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 16 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 16 vé

6. Xe Ôtô 29 chỗ: Giá giữ xe 120.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 29 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 29 vé

7. Xe Ôtô 45 chỗ: Giá giữ xe 160.000đ
Từ 08h00 – 16h30: Giảm giá 60% vé trọn gói và vé vào cổng theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 45 vé.
Từ 16h30 – 21h00: Tặng vé vào cổng miễn phí theo số lượng người đi trên xe nhưng tối đa là 45 vé

Quý khách vui lòng mang phiếu giữ xe đến Quầy bán vé để được đổi vé miễn phí theo loại xe và số lượng người đi.

Công viên giải trí Kittyd & Minnied hân hạnh được đón tiếp Quý khách.

Loading...