VTTU Park

Chuyên mục: Quy định

NỘI QUY CÔNG VIÊN

NỘI QUY CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ KITTYD & MINNIED Các quy định và chính sách của Công viên được đưa ra nhằm đảm bảo cho Quý khách có những trải nghiệm thú vị, thoải mái và an toàn tại Công

Read More

NỘI QUY CÔNG VIÊN (Bản tóm tắt)

NỘI QUY CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ KITTYD & MINNIED (Bản tóm tắt) Nhân viên của Công viên có quyền kiểm tra khách tham quan trước khi vào hoặc đã vào trong Công viên. Quý khách phải tuân thủ hướng dẫn

Read More