VTTU Park

Chương trình Hội chợ Văn hóa Ẩm thực sinh viên

Công viên giải trí Kittyd & Minnied xin thông báo:

– Chương trình Hội chợ Văn hóa Ẩm thực sinh viên tại Công viên giải trí Kittyd & Minnied
– Thời gian diễn ra chương trìng từ 9h00 – 19h00 ngày 01/4/2018

Kính mời quý khách đến tham quan vui chơi.